Hỗn hợp X gồm một ancol no hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ancol no hai chức mạch hở A và một ancol no đơn chức mạch hở B (các nhóm chức đều bậc 1, tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1). Cho m gam X tác dụng hết với Na dư, thu được 7,84 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho m gam X tác dụng với CuO (dư) đun nóng, thu được 35,8 gam hỗn hợp anđehit và hơi nước. Đốt hoàn toàn m gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là: A. 24,64 B. 29,12 C. 26,88 D. 22,4 Binh minh sửa câu hỏi 14.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cách 1: Đặt nA = 3a và nB = a —> nH2 = 3a + 0,5a = 0,35 —> a = 0,1 X có dạng CnH2n+2Ox (0,4 mol), trong đó x = (3.2 + 1.1)/4 = 1,75 CnH2n+2Ox + xCuO —> CnH2n+2-2xOx + xH2O + xCu —> 0,4(14n + 2 + 14x) + 0,4.18x = 35,8 —> n = 2,25 CnH2n+2Ox + (1,5n + 0,5 – 0,5x)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> nO2 = 0,4(1,5n + 0,5 – 0,5x) = 1,2 —> V = 26,88 lít Cách 2: A là A(CH2OH)2: 3a mol B là BCH2OH: a mol —> nH2 = 3a + 0,5a = 0,35 —> a = 0,1 A(CH2OH)2 + 2CuO —> A(CHO)2 + 2H2O + 2Cu 0,3………………………………0,3…………0,6 BCH2OH + CuO —> BCHO + H2O + Cu 0,1……………………….0,1…….0,1 —> 0,3(A + 58) + 0,1(B + 29) + 0,7.18 = 35,8 —> 3A + B = 29 —> A = 0 và B = 29 là nghiệm duy nhất. Các ancol là C2H4(OH)2 (0,3) và C2H5CH2OH (0,1) nCO2 = 0,3.2 + 0,1.3 = 0,9 nH2O = 0,3.3 + 0,1.4 = 1,3 Bảo toàn O —> nO2 = 1,2 —> V = 26,88 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP