I will graduate in June I see __________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I will graduate in June. I (see) __________ you i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you
, I (graduate) __________.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

will see - see - will have graduated

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP