It's ages since I last saw a Hollywood...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It's ages since I last saw a Hollywood film. A. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It's ages since I last saw a Hollywood film.

A. I saw a last Hollywood film since ages ago.

B. I haven't seen a Hollywood film for a long time.

C. I haven't seen any Hollywood films before.

D. It's ages because I last saw a Hollywood film.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

Đáp án B: Tôi không xem phim Hollywood đã rất lâu rồi.

A sai vì “since” không đi với “ago”

C sai nghĩa (Tôi chưa từng xem bất cứ bộ phim Hollywood nào trước đây)

D sai ở “because”

Dịch nghĩa: Đã rất lâu kể từ khi tôi xem một bộ phim Hollywood.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP