John “Do you think that we should use...

Ngữ Pháp và Từ Vựng John. “Do you think that we should use public tra...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

John. “Do you think that we should use public transportation to protect our
environment?”
LaurA.“_________________ ”.
A.There's no doubt about it B. Yes, it's an absurd idea
C.Well, that's very surprising D. Of course not. You bet

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- absurd / əbˈsɜːd / (adj): nực cười
cậu có nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để bảo vệ môi trường
không?
a. không còn nghi ngờ gì về nó (mang ý tán thành, đồng ý)
b. đúng, đó là một ý kiến nực cười (không phù hợp với câu hỏi)
c. ồ, điều đó thật đáng ngạc nhiên (sai hoàn cảnh giao tiếp)
d. đương nhiên là không. cậu có cá không ( không phù hợp với câu hỏi)
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP