Are you sure you can do it on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Are you sure you can do it on ___________ ? A.you...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
on one’s own = by oneself: tự mình làm, không cần sự giúp đỡ của ai
eg: she lives on her own.
ð bạn có chắc bạn có thể tự mình làm nó không?
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP