You should have studied electrical engineering as it...

Viết Lại Câu You should have studied electrical engineering, as it wo...

1
Viết Lại Câu

You should have studied electrical engineering, as it would have made it much easier for
you to find a joB.
A. It is very easy for qualified engineers to find jobs, so keep this in mind when choosing your career.
B. If I were you, I would study electrical engineering, since there are plenty of jobs for people in that
profession.
C. If you chose to study electrical engineering, you wouldn’t have much trouble finding a joB.
D. Had you studied electrical engineering, you would not have had nearly so much trouble finding a joB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
đáng lẽ bạn nên học kĩ sư điện, vì nó sẽ dễ dàng hơn khi tìm việc (sự thật là hiện tại không học)
a. thật dễ để một kĩ sư có khả năng tìm việc, vì thế hãy giữ suy nghĩ ấy khi chọn ngành học.
b. nếu mình là bạn, mình sẽ học kĩ sự điện, vì có rất nhiều việc để cho những người học ngành đó
làm (sự thật thì đã không chọn)
c. nếu bạn đã chọn học kĩ sư điện, bạn đã không khó khăn trong việc tìm việc ( kết quả trái quá khứ –
sai thì vì kết quả ở câu đề bài trái với hiện tại)
d. nếu bạn đã chọn học nghành điện, bạn sẽ không có quá nhiều khó khăn khi tìm việc (trái với quá
khứ- sai thì)
đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP