Question 31: Jane came _______ a beautiful picture...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 31: Jane came _______ a beautiful pictur...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 31: Jane came _______ a beautiful picture when she was tidying the room.
A. pass B.round C.across D.into

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

come round: tỉnh lại/ có ý thức trở lại
eg: your mother hasn't yet come round from the anaesthetic. (hôn mê)
- come across: đi ngang qua một cách tình cờ
eg: i came across children sleeping under bridges.
- come into: ra đời, thừa hưởng
eg: she came into a fortune when her uncle died.
jane tình cờ thấy một bức tranh rất đẹp khi cô ấy đang dọn phòng
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP