Question 28: “Would you rather go to the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 28: “Would you rather go to the beach or...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 28: “Would you rather go to the beach or to the mountains?”
Kim: “____________________________”
A. That’s very nice of you B. The beach definitely
C. Thanks for the mountains D. I’d love to go

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

would rather + v (nguyên thể): thích cái gì hơn
“bạn thích đi ra biển hay lên núi?”
a. bạn thật tốt bụng (dùng khi muốn c|m ơn một ai đó)
b. chắc chắc là ra biễn
c. cảm ơn vì các ngọn núi (trả lời không liên quan đến tình huống)
d. tôi rất muốn (dùng khi được mời cái gì)
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP