It’s time A you went B home but...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It’s time(A) you went(B) home, but I’d rather(C) ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- it’s (about/ high) time smb did smt: đã đến lúc ai đó phải làm gì
eg: it’s late. it’s time we went home.
trong cấu trúc này chúng ta dùng động từ dạng quá khứ (past) nhưng nó mang nghĩa hiện tại
hay tương lai (không mang nghĩa quá khứ)
- would rather you 'did' st: dùng khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó.
eg: “shall i stay here?” “i’d rather you came with us.”
đã đến lúc bạn phải về nhà, nhưng tôi muốn bạn ở đây
=> stay => stayed
chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP