Mining A over 2 000 years ago B...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mining (A) over 2,000 years ago (B) , copper is o...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

được khai thác từ hơn 2000 năm trước đây, đồng là một trong những kim loại được biết tới
sớm nhất”
“ mining” (to mine) bổ sung ý nghĩa cho “ copper” – đồ vật, chịu sự tác động của con
người
ð “mining” phải được chia ở dạng bị động : be mined
ð đứng đầu câu nên v-ing để trở thành dạng danh động từ
chọna (mining => being mined)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP