When their rent increased from 400 a month...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When their rent increased from $200 to $400 a mon...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When their rent increased from $200 to $400 a month, they protested against such a
tremendous increase.
A. light B. huge C. tiring D. difficult

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
protest (about/against/at something): phản kháng, kháng nghị lại cái gì
eg: students took to the streets to protest against the decision.
- tremendous (adj): bao la, rộng lớn
- light (adj): nhẹ / nhạt (màu)
- huge (adj): to lớn, khổng lồ
- tiring (adj): mệt mỏi
- difficult (adj): khó khăn
đáp án b (khi giá thuê nhà tăng từ $200 lên $400 1 tháng, họ đã kiến nghị lại mức tăng khổng lồ đó)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP