It was obvious that the old house was...

Viết Lại Câu It was obvious that the old house was past its prime. A....

0
Viết Lại Câu

It was obvious that the old house was past its prime.
A.Obviously, the old house used to be more unattractive.
B.The old house had obviously known worse days.
C.The old house had obvious seen better days.
D.Obviously, the house is much better now.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- past one‟s prime: trở về già, đã qua thời xuân xanh
rõ ràng là ngôi nhà cũ đã qua cái thời đẹp nhất của nó (đã trở nên cũ kĩ, không còn hấp dẫn)
a.rõ ràng làm ngôi nhà cũ đã từng kém hấp dẫn hơn
b. ngôi nhà cũ rõ ràng là đã từng tồi tệ hơn.(hiện tại đẹp hơn)
c. ngôi nhà cũ rõ ràng là đã từng đẹp hơn.(hiện tại đã tồi tệ đi)
d.rõ ràng làm ngôi nhà cũ hiện nay tốt hơn rất nhiều
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP