Question 22: The top A of the mountain...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 22: The top (A) of the mountain covered ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đỉnh ngọn núi được bao phủ bởi tuyết trong suốt mùa đông
cấu trúc
tobe covered with smt: bị bao phủ bởi cái gì
eg: her face is covered with her hand
to cover smt with smt: bao phủ cái gì bởi cái gì
eg: she cover her face with her hands
chọn b (covered => was covered)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP