It was suggested A that he studies B...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was suggested (A) that he studies (B) the mate...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was suggested (A) that he studies (B) the material more thoroughly (C)
before attempting (D) to pass the exam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cấu trúc
it + tobe + suggested/ required/ recommended/... + s + v (infinitive) =>(thức giải định)
khuyên, yêu cầu/ gợi ý làm gì
eg: it is recommended that the patient practice at least 20 minutes every day.
chọn b (studies=> study)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP