Question 29: Until she was arrested last week...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 29: Until she was arrested last week, th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 29: Until she was arrested last week, the young woman thought she had _______ the
perfect crime.
A. Charged B.got away C.committed D.escaped

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

arrest/ əˈrest/ (v): bắt giữ
arrest somebody for something
eg: she was arrested for drug-related offences.
- charge (v): nạp (điện, năng lượng)/ tính giá, đòi trả
- commit a crime: phạm tội
- escape from somebody/something
eg: he escaped from prison this morning.
đến tận khi cô ất bị bắt vào tuần trước, người phụ nữ trẻ vẫn nghĩ mình đã phạm tội một cách
hòa hảo
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP