We still meet up for a drink and...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We still meet up for a drink and a chat once ____...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We still meet up for a drink and a chat once ________.
A. at a time B. in a while
C. in a blue moon D. in a black mood

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- meet up smb for smt: gặp gỡ để làm gì, đã có hẹn trước
eg: they met up again later for a drink.
- at a time: riêng rẽ hoặc theo nhóm vào mỗi dịp
eg: we had to go and see the principal one at a time.
- once in a while: một cách thường xuyên
- once in a blue moon: hiếm khi
ð chúng tôi vẫn gặp nhau để uống nước vad tán gẫu thường xuyên
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP