Today women are increasingly involved ________ the politics...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Today, women are increasingly involved ________ t...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
involve somebody (in something/in doing something): làm ai đó tham gia vào cái gì
eg:we want to involve as many people as possible in the celebrations.
ngày nay, phụ nữa đang tham gia vào chính trị ngày càng tăng
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP