Khu mỏ sắt ở Trại Cau Thái Nguyên...

Chương 4: Oxi - Không Khí Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một lạo quặng sắt (thành phần chính là Fe2O3). Khi phân tích mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit Fe2O3 ứng với hàm lượng sắt nói trên là:

A. 6g. B. 8(g). C.4g. D.3g.

Hãy chọn đáp số đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương trình hóa học:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng Fe2O3 ứng với lượng sắt trên là:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

→ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP