Kong: Skull Island a 2017 American monster film...

Kong: Skull Island , a 2017 American monster film ________ by Jordan ...

0
Kong: Skull Island , a 2017 American monster film ________ by Jordan Vogt-Roberts, was a critical and commercial success grossing over $559 million worldwide against its $185 million budget and making it the fourth highest-grossing film of 2017.
made directedproduced acted

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
directed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP