She gave me a ____________ box ...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet t o indicate the co...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet t o indicate the correct answer to each of the following questions.
She gave me a ____________ box.
jewelry metal small squarejewelry small metal square small square jewelry metalsmall square metal jewelry

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
small square metal jewelry

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP