Let’s begin our discussion now _________ ? A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Let’s begin our discussion now, _________ ? A. s...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án

Dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi: Let’s + V-inf, shall we?

Dịch: Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta nhé, được không?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP