Let's wait here for her I'm sure she'll...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Let's wait here for her; I'm sure she'll turn up ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: turn up = arrive = đến

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP