Lượng tử ánh sáng - Công thức tính...

Lượng tử ánh sáng - Công thức tính khối lượng tương đối tính

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng tương đối tính: \(m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \geq m_0\)

\(m_0\): khối lượng nghỉ

\(m\): khối lượng vật chuyển động với vận tốc \(v\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP