Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Một bóng đèn sáng bình thườn...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220 V thì dây tóc có điện trở xấp xỉ 970 Ω. Hỏi bóng đèn có thể thuộc loại nào dưới đây?

A. 220 V - 25 W. B. 220 V - 50 W.
C. 220 V - 100 W. D. 220 V - 200 W.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP