Phát biểu nào dưới đây không đúng với...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Phát biểu nào dưới đây không...

3
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Phát biểu nào dưới đây không đúng với kim loại?
A. Điện trở suất tăng khi nhiệt độ tăng.
B. Hạt tải điện là các ion tự do.
C. Khi nhiệt độ không đổi, dòng điện tuân theo định luật Ôm.
D. Mật độ hạt tải điện không phụ thuộc vào nhiệt độ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

B đúng

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP