Một chất điểm dao động điều hòa có...

Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ...

0
Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào thời gian t như hình vẽ bên. Ở thời điểm \[t=0\], vận tốc của chất điểm là
0,75π m/s.3π m/s.1,5π m/s.–1,5π m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Từ đồ thị ta thu được amax = 25π2 m/s2 và T = 24.10-2 s → \[\omega =\frac{25\pi }{3}\] rad/s. + Tại t = 2 s, a = –amax → thời điểm t = 0 ứng với \[a=-\frac{\sqrt{3}}{2}{{a}_{max}}\]. → v chậm pha so với a một góc 0,5π rad nên tương ứn t = 0 thì \[v=-\frac{{{v}_{max}}}{2}=-\frac{{{a}_{max}}}{2\omega }=-\frac{25{{\pi }^{2}}}{2\frac{25}{3}\pi }=1,5\pi \]m/s. → Đáp án D

–1,5π m/s.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP