Nhiệt phân hoàn toàn 44 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 44,1 gam hỗn hợp X gồm AgNO3 và KNO3 thu được hỗn hợp khí Y. Trộn Y với a mol NO2 rồi cho toàn bộ vào nước chỉ thu được 6 lít dung dịch (chứa một chất tan duy nhất) có pH = 1. Sau phản ứng không có khí thoát ra. Giá trị của a là A. 0,3. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 1 —> [H+] = 0,1 —> nH+ = 0,6 —> nHNO3 = 0,6 Đặt b, c là số mol AgNO3 và KNO3 mX = 170b + 101c = 44,1 Bảo toàn N —> a + b = 0,6 Bảo toàn electron: b + 2c = a (Ag: +1 xuống 0; KNO3: +5 xuống +3; NO2: +4 lên +5) —> a = 0,4; b = 0,2; c = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP