Phân tử saccarozơ được tạo bởi...

Phân tử saccarozơ được tạo bởi

0
Phân tử saccarozơ được tạo bởi
hai gốc glucozơ.một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.hai gốc fructozơ.một gốc glucozơ và một gốc mantozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP