The traffic was very heavy By the time...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The traffic was very heavy. By the time I (get) _...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary’s party, everyone already
(arrive) __________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

got- had already arrived

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP