Tomorrow I’m going to leave for home When...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

arrive -will be waiting

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP