Từ lịch sử chống giặc ngoại xâm xây...

Từ lịch sử chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong quá...

0
Từ lịch sử chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong quá khứ cũng như công cuộc phát triển đất nước hiện nay, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải luôn luôn thấm nhuần quan điểm
Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân. Nhân dân làm nên lịch sử. Sự nghiệp cách mạng là của giai cấp công nhân, lợi ích của công nhân là trên hết. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng Cộng sản Việt Nam, lợi ích của Đảng là trên hết. Sự nghiệp cách mạng là của giai cấp công nhân, trên cơ sở liên minh công nông.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân. Nhân dân làm nên lịch sử.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP