Từ những hạn chế của Hiệp định Giơ...

Từ những hạn chế của Hiệp định Giơ – ne – vơ năm 1954 về Đông Dương v...

0
Từ những hạn chế của Hiệp định Giơ – ne – vơ năm 1954 về Đông Dương và những thắng lợi trọn vẹn của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, đã chỉ ra cho cách mạng Việt Nam kinh nghiệm quý báu gì ?
phải dựa vào các nước lớn để đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. không để các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của mình. đấu tranh ngoại giao phải đặt trong hoàn cảnh chung ba nước Đông Dương. đấu tranh ngoại giao phải kết hợp với đấu tranh chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
không để các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP