"What I've got to say to you now...

Ngữ Pháp và Từ Vựng "What I've got to say to you now is strictly off ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

"What I've got to say to you now is strictly off the record and most certainly not for
publication," said the government official to the reporter.
A. beside the point B. not recorded C. not popular D. not yet official

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: off the record : thông tin được giữ kín, chưa chính thức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP