Why didn't you join your friends on the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Why didn't you join your friends on the trip?" sh...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Why didn't you join your friends on the trip?" she asked

A. She asked me why I didn't join her friends on the trip.

B. She wanted to know why I hadn't joined my friends on the trip.

C. She asked for the reason I hadn't joined my friends on the trip.

D. She asked me why didn't I join my friends on the trip.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

- câu trực tiếp chuyển giang gián tiếp phải lùi 01 thì => Quá khứ thành Quá khứ hoàn thành => A và D sai

- trong câu gián tiếp, “asked” => “wanted to know/wondered” => loại C, chọn B

Dịch nghĩa: Cô ấy hỏi: “Tại sao bạn không đi cùng với bạn bè trong chuyến đi?”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP