Ý nào sau đây không phải là nguyên...

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu ...

0
Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?
Có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc. Thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản. Khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài. Triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP