“Don’t forget to tidy up the final draft...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Don’t forget to tidy up the final draft before s...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Don’t forget to tidy up the final draft before submission.” the team leader told us.

A. The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission.

B. The team leader reminded us to tidy up the final draft before submission.

C. The team leader asked us to tidy up the final draft before submission.

D. The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch: “Đừng quên sửa lại bản thảo cuối cùng trước khi nộp.” Trưởng nhóm nói với chúng tôi.

= B. Trưởng nhóm nhắc nhở chúng tôi sửa lại bản thảo cuối cùng trước khi nộp.

Các đáp án còn lại:

A. Trưởng nhóm ra lệnh cho chúng tôi sửa lại bản thảo cuối cùng trước khi nộp.

C. Trưởng nhóm yêu cầu chúng tôi sửa lại bản thảo cuối cùng trước khi nộp.

D. Trưởng nhóm chỉ đơn giản muốn chúng tôi sửa lại bản thảo cuối cùng trước khi nộp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP