OPPOSITE Our well-trained staff are always courteous to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Our well-trained staff are always courte...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. helpful B. friendly C. help D. polite

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

courteous (adj): nhã nhặn, lịch sự >< rude (adj): thô lỗ

Các đáp án còn lại:

A. helpful (adj): tốt bụng, hay giúp đỡ

B. friendly (adj): thân thiện

D. polite (adj): lịch sự

Dịch: Đội ngũ nhân viên được đào tạo của chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP