The twins look so much alike that almost...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The twins look so much alike that almost no one c...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The twins look so much alike that almost no one can _________ them _________ .

A. take/apart B. tell/away C. tell/apart D. take/on

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

(to) tell something/someone apart: phân biệt hai hoặc nhiều vật

Các đáp án còn lại:

A. (to) take apart: tháo rời ra

D. (to) take on: nhận lấy

Đáp án B không tồn tại cụm take away.

Dịch: Các cặp song sinh trông giống nhau đến nỗi mà hầu như không ai có thể phân biệt được chúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP