You shouldn’t have leaked out our confidential report...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You shouldn’t have leaked out our confidential re...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You shouldn’t have leaked out our confidential report to the press, Frank!” said Jane.

A. Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press.

B. Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press.

C. Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report.

D. Jane blamed Frank for having flattered the press with their confidential report.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Dịch: "Anh không nên tiết lộ báo cáo bí mật của chúng tôi cho báo chí, Frank!" Jane nói.

= B. Jane chỉ trích Frank vì tiết lộ báo cáo bí mật của họ cho báo chí.

Các đáp án còn lại:

A. Jane nghi ngờ rằng Frank đã tiết lộ báo cáo bí mật của họ cho báo chí.

C. Jane cáo buộc Frank đã lừa dối báo chí với báo cáo bí mật của họ.

D. Jane đổ lỗi cho Frank vì đã nịnh nọt báo chí với báo cáo bí mật của họ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP