“No it’s not true I didn’t steal the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “No, it’s not true. I didn’t steal the money!” Je...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“No, it’s not true. I didn’t steal the money!” Jean said.

A. Jean refused to steal the money. B. Jean did not intend to steal the money. C. Jean admitted stealing the money. D. Jean denied having stolen the money.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích:

Đáp án D: Jean phủ nhận đã lấy trộm tiền.

deny + V-ing/having PII: phủ nhận (đã) làm gì

Đáp án A chưa sát nghĩa câu (Jean từ chối việc mình lấy trộm tiền)

refuse to V: từ chối làm gì

Đáp án B sai nghĩa (Jean không có ý định ăn trộm tiềm)

intend to V: có ý định làm gì

Đáp án C sai nghĩa (Jean thừa nhận đã lấy trộm tiền)

admit + V-ing/having PII: khẳng định, thừa nhận (đã) làm gì

Dịch nghĩa: “Không, điều có là không đúng. Tôi không lấy trộm tiền.” - Jean nói.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP