Scientist says forests are being destroyed by air...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Scientist says forests are being destroyed by air...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Scientist says forests are being destroyed by air pollution.

A. Forests are said to be destroyed scientists.

B. Scientists blame air pollution for the destruction of forests.

C. Scientists are blamed for destroying forests.

D. Scientists say there’s much air pollution in the forests.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: Đáp án B: Các nhà khoa học đổ lỗi ô nhiễm không khí về sự phá hủy của rừng.

Đáp án A sai vi thiếu “by” của câu bị động và sai nghĩa (Rừng được cho là bị bàn phá (bởi) các nhà khoa học.)

Đáp án C sai nghĩa (Các nhà khoa học bị đổ lỗi vì phá hủy rừng.)

Đáp án D chưa sát nghĩa (Các nhà khoa học nói rằng có rất nhiều không khí ô nhiễm trong rừng.)

Dịch nghĩa: Các nhà khoa học cho rằng rừng bị phá hủy bởi ô nhiễm không khí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP