OPPOSITE Mr Mickey is a man of affability...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE Mr Mickey is a man of affability. A. wa...

1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A: ấm áp

B: cẩn trọng >< affability: nhã nhặn, thân thiện

C: sự thân thiện

D: niềm đam mê

Dịch nghĩa: Mickey là một người đàn ông của sự nhã nhặn, thân thiện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP