Sorry Madam Looking after the garden is not...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Sorry, Madam. Looking after the garden is not my ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Sorry, Madam. Looking after the garden is not my duty.”

A. He apologized for not looking after the garden.

B. He not promised to look after the garden.

C. He said that he was not responsible for looking after the garden.

D. He asked if looking after the garden was his duty.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C là câu gián tiếp: Anh ấy nói anh ấy không chịu trách nhiệm trông coi vườn.

Đáp án A sai ở “apologized” (xin lỗi)

Đáp án B sai ở “not promised” (sai dạng thì và nghĩa)

Đáp án D sai ở nghĩa: Anh ấy hỏi rằng liệu trông coi vườn có phải là nhiệm vụ của anh ấy không.

Dịch nghĩa: Xin lỗi thưa bà. Chăm sóc vườn không phải là nhiệm vụ của tôi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP