►có bao nhiêu nghiệm nguyên m để pt...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác ►có bao nhiêu ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

►có bao nhiêu nghiệm nguyên m để pt sin2x +(m2+3)sinx + m2-4 =0 có 2 nghiệm trong khoảng ( $\frac{3pi}{2}$;2pi)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP