Cho 4 số lập phương thành cấp số...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho 4 số lập phương thàn...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho 4 số lập phương thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bằng :

A. 22 B. 166

C. 1752 D. 1408

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi 4 số lập thành cấp số cộng là u1,u2,u3,u4

Ta có:

Vậy 4 số đó là 1,4,7,10 hoặc 10,7,4,1

Tổng các lập phương của chúng: 13+43+73+ 103=1408

Đáp án là D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP