Cho cấp số cộng có 8 số hạng...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho cấp số cộng có 8 số ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

A. 105 B. 27

C. 108 D. 111

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có u1 = 3; u8 = 24, n = 8. s8= 8/2(3+24) = 108

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP