Cho các dãy số sau dãy số nào...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho các dãy số sau, dãy ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng

A. Dãy số (an) xác định bởi :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

B. Dãy số (bn) xác định bởi :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

C. Dãy số (cn) xác định bởi :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

D. Dãy số (dn) xác định bởi :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án là b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP