Mặt sang tầng một ngôi nhà cao hơn...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Mặt sang tầng một ngôi ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Mặt sang tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi tầng 1 lên tầng 2 gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm. Độ cao của tầng hai so với mặt sân là:

A. 4,10m B. 4,28m

C. 1,89m D. 1,8m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

độ cao tầng hai so với mặt sàn là h = (0,5+ 0,18n) (m) với n = 21. vậy ta có độ cao tầng 2 bằng 4,28m

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP