Cho hai cấp số cộng un : 4...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho hai cấp số cộng(un):...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho hai cấp số cộng(un): 4,7,10,13,16,...và (vn):1,6,11,16,21,...Hỏi trong 100 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số cộng , có bao nhiêu số hạng chung?

A. 10 B. 20

C. 30 D. 40

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: un = 4+(n-1).3 = 3n+1, 1≤n≤100

vn = 1+ (k-1).5 = 5k -4, 1≤k≤100

để một số là số hạng chung của hai cấp số cộng ta phải có:

3n +1 =5k -4 ↔3n = 5(k-1)→ n⋮5 tức là n = 5t, k =1 + 3t, t∈z

vì 1≤n≤100 nên 1≤t≤20. có 20 số hạng chung của hai dãy

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP