Chứng minh rằng nếu 3 số a b...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Chứng minh rằng nếu 3...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Chứng minh rằng nếu 3 số a, b, c lập thành 1 cấp số cộng thì các số x, y, z cũng lập thành 1 cấp số cộng, với:

a, x=B^2+bc+c^2;y=C^2+ca+a^2;z=a^2+ab+b^2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP